Skip to main content

Hvorfor læse Designkultur og økonomi?

Design spiller en større og større rolle i både kultur- og erhvervsliv, og sigtet med Designkultur og økonomi er at studere design i en kulturel og kommerciel sammenhæng.


 


Uddannelsen er tværfaglig ved at kombinere humaniora og erhvervsøkonomi, og sammen med sin søsteruddannelse Designkultur er Designkultur og økonomi den eneste af sin slags i Danmark.


 


Modeprofilen af uddannelsen er også enestående, og hvis du vil studere mode som del af designfeltet, er det hos os.


 


Vi er del af et mindre, overskueligt campus, men har Nordens stærkeste fagmiljø bag vores uddannelser.


 


Du vil blive undervist i en vekselvirkning af små og store hold, hvor der bl.a. arbejdes med øvelser og løbende afleveringer for at opnå det bedste læringsudbytte.

Studerende fortæller

Se hvad studerende fortæller om studiet

Se her

Fra elev til studerende

Bliv klogere på, hvad det vil sige at læse på universitetet.

Klik her