Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Førsteår – det gode grundlag

På det første studieår bygger du videre på din viden fra gymnasiet. Du har kurser som f.eks. Diskrete metoder til datalogi, Algoritmer og datastrukturer og Databasedesign- og programmering. Disse kurser giver dig en grundlæggende datalogisk viden, som du kan trække på gennem resten af din uddannelse, dels indsigt i samspillet mellem datalogi og matematik.  

Andet og tredje år

På andet og tredje studieår møder du flere centrale datalogiske discipliner som:

  • Computerartikektur og systemprogrammering
  • Operativsystemer
  • Programmeringssprog
  • Lineær og hentalsprogrammering
  • Algoritmer og sandsynlighed

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt, hvor du kommer til at arbejde med et afgrænset videnskabeligt problem.

Anbefalede studieforløb

Du kan læse Datalogi enten som en et-faglig uddannelse, hvor du specialiserer dig i et eller flere datalogiske fagområder, eller som en to-faglig uddannelse, hvor du kombinerer Datalogi med et tilvalg/sidefag.

Dit valg har betydning for, hvilke kandidatuddannelser du kan blive optaget på, og kan også have indflydelse på dine fremtidige karrieremuligheder. Derfor skal du først vælge evt. tilvalg/sidefag, når du er godt i gang med din uddannelse.

I de anbefalede studieforløb kan du se en detaljeret oversigt over bacheloruddannelsens kurser og deres indhold.

Særligt forløb for datamatikere

Som datamatiker kan du få merit for op til 80 ECTS.

Læs mere