Skip to main content

Dit studievalg

Forskellen på naturvidenskab og ingeniørvidenskab

Flere naturvidenskabelige uddannelser ligger emnemæssigt tæt på en eller flere ingeniøruddannelser. Måske har du svært ved at vælge mellem Datalogi og Software engineering?

Forskellen ligger mere i måden, man går til stoffet på, end i selve indholdet. Man kan sige, at der inden for ingeniørvidenskab er fokus på at anvende viden, mens der inden for naturvidenskab i højere grad er fokus på at forstå, hvorfor tingene er, som de er – og på at skabe ny viden.

Se filmen

"Det bedste er tankegangen og udfordringen - dét at man altid kan gøre det bedre!"

"Folk spørger mig tit: Hvad kan man som datalog? Jamen, vi kan alt!"

Se filmen, og få indblik i, hvorfor datalogistuderende fra SDU har valgt studiet:

Hvad motiverer dig?

Når du vælger uddannelse, er det vigtigt, at du er interesseret i uddannelsens indhold, og at du undersøger, om uddannelsens fokus passer til din måde at tilegne dig viden på, så du er motiveret gennem hele studiet.

Nogle studerende bliver motiveret af at forstå ting i dybden, andre af at anvende viden i praksis eller af udsigten til en bestemt profession.

Besøg én eller flere uddannelser

Inden du vælger studie, er det en god idé at besøge den eller de uddannelser, du overvejer.

Læs mere om, hvordan du kan møde SDU

Hvad er særligt for SDU?

Vi har spurgt en gruppe nuværende studerende og forskere om, hvad der er særligt ved SDU.

Læs, hvilke værdier de fremhæver

Fra elev til studerende

Det at studere på universitetet minder på en del punkter om, hvad du tidligere har oplevet i dit uddannelsesforløb. Der vil dog være nogle væsentlige forskelle.

Læs mere om overgangen fra elev til studerende

IT Camp for piger

IT Camp for piger et godt sted at undersøge, om du skal vælge en IT-uddannelse. Campen afholdes 7.-8. november 2020 på SDU i Odense.

Læs mere

Uddannelsesmagasin

Læs om alle de naturvidenskabelige bacheloruddannelser i vores uddannelsesmagasin.

Uddannelsesmagasin