Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Datalogi

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i og bestå en optagelsesprøve.

I løbet af efteråret offentliggør vi information om optagelsesprøven i 2021. Indtil da kan du se, hvordan prøven forløb i 2020.

Optagelsesprøven i 2020

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Datalogi består af følgende elementer:

  1. uniTEST
  2. Forelæsning (Fagspecifik test)

uniTEST

uniTEST vurderer din generelle studieegnethed inden for følgende områder, som vægter lige højt:

  • Kritisk tænkning
  • Kvantitativ tænkning
  • Sproglig tænkning

Testen varer 2,5 time og består af 90 spørgsmål. Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene.

Forelæsning (Fagspecifik test)

Forelæsningen giver dig indsigt i uddannelsens indhold, fag og overordnede formål og skal afstemme dine forventninger til den arbejdsindsats og engagement som kræves på studiet. Deltagelse er obligatorisk.

Udvælgelsesprocessen

Den samlede vurdering, der afgør fordelingen af pladser i kvote 2, sker ud fra uniTEST resultatet, men forudsætter, at du har deltaget i forelæsningen.