Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

På danskstudiet får du først et bredt og grundigt kendskab til dansk litteratur, sprog, kommunikation og medier gennem en række grundfag, hvor du lærer fagets elementære metoder.


Dette sker i takt med at du gradvist får opbygget et overblik over den litterære, sproglige og mediemæssige historie.


Vi arbejder  også med nutidige teksttyper, fiktive såvel som ikke fiktive. Desuden får du kendskab til skandinavisk sprog, litteratur og kultur.


Skriv gode tekster


Du kommer også til at beskæftige dig med tekstproduktion inden for forskellige genrer: den videnskabelige tekst, den formidlende tekst, didaktiske og æstetiske tekster, ligesom du lærer at vejlede andre i at skrive.


Du kommer til at studere såvel forskellige typer af moderne og ældre skønlitteratur som andre tekstlige udtryksformer hentet fra vores hverdag lige fra de første runer til de mest moderne trykte og elektroniske masse- og multimedier.


Gennem arbejdet hermed belyses dansk kulturhistorie og bevidsthedsdannelse i nutiden og deres forudsætninger i fortiden.