Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Dansk

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i og bestå en optagelsesprøve.

I løbet af efteråret offentliggør vi information om optagelsesprøven i 2021. Indtil da kan du se, hvordan prøven forløb i 2020.

Optagelsesprøven i 2020

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Dansk består af følgende elementer:

  1. uniTEST
  2. Fagspecifik test

uniTEST

uniTEST vurderer din generelle studieegnethed inden for følgende områder, som vægter lige højt:

  • Kritisk tænkning
  • Kvantitativ tænkning
  • Sproglig tænkning

Testen varer 2,5 time og består af 90 spørgsmål. Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene.

Fagspecifik test

Den fagspecifikke test består af to dele: En test i dansk sprog og grammatik (multiple choice-test) og en test i viden om litteratur (multiple choice-test). Hver test varer 30 minutter.

Test i dansk sprog og grammatik

Her bedømmes ud fra antal korrekte svar. I testen vurderes du på: 

  • Dansk sprogfærdighed 
  • Kommunikation
  • Sprogforståelse 

Du kan i alt opnå 45 point.

Test i viden om litteratur  

I testen vurderes du på din fagspecifikke viden. Det vil sige, at testen afprøver din viden om forfattere, litteratur og litterære hovedværker.  Testen bedømmes ud fra antal korrekte svar.

Du kan i alt opnå 15 point.

Test i dansk sprog og grammatik samt test i viden om litteratur indgår i en samlet bedømmelse, hvor de vægter lige højt.

Udvælgelsesprocessen

Alle ansøgere deltager i fagspecifik test samme dag som uniTEST. Resultatet af uniTEST og fagspecifik test vægter lige højt i den samlede vurdering, der afgør fordelingen af pladser i kvote 2.