Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Dansk

 Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i og bestå en optagelsesprøve. 

Optagelsesprøven i 2021

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Dansk består af to dele:  

  • uniTEST 
  • Test i dansk sprog og grammatik og test i viden om litteratur 

#1 - uniTEST  

uniTEST er en online multiple choice-test, der vurderer din generelle studieegnethed. uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse. Du bliver testet inden for områderne 'kritisk tænkning', 'kvantitativ tænkning' og 'sproglig tænkning'.  

Testen varer 2,5 time og består af 95 spørgsmål. Du skal kun tage testen én gang, selvom du søger flere uddannelser på SDU.

Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene.  

#2 - Test i dansk sprog og grammatik  

Testen er en multiple choice-test, hvor du vurderes på:  

  • Dansk sprogfærdighed  
  • Kommunikation  
  • Sprogforståelse 
  • Test i viden om litteratur  

Testen er en multiple choice-test, der afprøver din viden om forfattere, litteratur og litterære hovedværker.  

Du har i alt 60 minutter til test i dansk sprog og grammatik og test i viden om litteratur. De to dele indgår i en samlet bedømmelse, hvor begge områder vægter lige højt.   

Udvælgelsesprocessen

Resultatet af uniTEST og den samlede score efter de to multiple choice-tests vægter lige højt i den samlede vurdering, der afgør fordelingen af pladser i kvote 2.  

Tid og sted 

  • uniTEST afholdes i perioden mellem d. 1. marts og 14. april.
    uniTEST afholdes online, og du deltager fra din egen computer.  Du kan tilmelde dig testen, efter vi har modtaget din ansøgning.   

  • Test i dansk sprog og grammatik og test i viden om litteratur gennemfører du online fra din egen computer i perioden fra d. 26.-29. april.