Fagbeskrivelser, International erhvervsøkonomi med fremmedsprog