Studieophold i udlandet

På 5. semester kan du med fordel tage på et studieophold i udlandet eller komme i praktik i en virksomhed.

Studieophold

SDU og Europa-Universität Flensburg arbejder sammen med universiteter rundt  i verden. Flere studerende har været på ophold i bl.a. Tyskland, Storbritannien, Australien, New Zealand, Kina, Canada og USA.

Udlandsophold er populære, og det er derfor en rigtig god idé, hvis du forbereder dig tidligt og målrettet. Naturligvis er det frivilligt, om du også gerne vil til udlandet. Men vi opfordrer til det, da viden er international og grænseløs, og desuden vægter arbejdsgiverne ofte arbejde og studier i udlandet som en vigtig kvalifikation.

Oplysninger om udlandsophold fås ved henvendelse til SDU International og på Studieservice.

Praktikophold

Du kan arbejde i en virksomhed eller organisation, på en ambassade eller et konsulat. Stillingerne er næsten alle ulønnede, men du kan tage din SU med til udlandet og desuden søge legater. Du sørger selv for at skaffe praktikpladsen, og der kan eventuelt gives tilskud fra SDU International også til praktikophold.

Du kan også tage på kortere praktikophold fx i semesterferierne.