Særligt forløb for laboranter

Du slipper for at starte helt forfra, men går mere i dybden med de fag, som du allerede har stiftet bekendtskab med under laborantuddannelsen, og supplerer med nye fagområder.

Du kan få merit for følgende aktiviteter:

Adgangskrav og optagelse

Du skal opfylde de sædvanlige adgangskrav til bacheloruddannelsen i Biomedicin, uanset om du søger om optagelse i kvote 1 eller kvote 2.

Du søger optagelse på uddannelsen via den Koordinerede Tilmelding (KOT) på www.optagelse.dk.

Når du er blevet optaget, tildeles du merit på baggrund af en individuel, konkret vurdering.