Skip to main content

Dit studievalg

"På Biologisk Institut kan man opleve at åbne en dør, og så er der pludselig en masse fugle, padder eller flagermus inde bagved."

Se filmen med to biologistuderende fra SDU, og få indblik i, hvorfor de har valgt at læse Biologi.

Hvad motiverer dig?

Når du vælger uddannelse, er det vigtigt, at du er interesseret i uddannelsens indhold, og at du undersøger, om uddannelsens fokus passer til din måde at tilegne dig viden på, så du er motiveret gennem hele studiet.

Nogle studerende bliver motiveret af at forstå ting i dybden, andre af at anvende viden i praksis eller af udsigten til en bestemt profession.

Besøg én eller flere uddannelser

Inden du vælger studie, er det en god idé at besøge den eller de uddannelser, du overvejer.

Læs mere om, hvordan du kan møde SDU

Hvad er særligt for SDU?

Vi har spurgt en gruppe nuværende studerende og forskere om, hvad der er særligt ved SDU.

Læs, hvilke værdier de fremhæver


Uddannelsesmagasin

Læs om alle de naturvidenskabelige bacheloruddannelser i vores uddannelsesmagasin.

Uddannelsesmagasin