Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Biologi er et fag, som spænder bredt og beskæftiger sig med samfundsrelevante emner som evolution, miljø, klima, genetik, mikrobiologi, økologi, biodemografi og meget mere.

På SDU lægger vi generelt stor vægt på det eksperimentelle arbejde, som giver dig enestående rammer for at fordybe dig i biologiens verden. Vi har rigtig gode faciliteter til dette, bl.a. vores laboratorier på campus og vores to feltstationer, Marinbiologisk Forskningscenter i Kerteminde og Svanninge Bjerge Forskningsstation på Sydfyn.

Biologistudiet er for dig, der er fascineret af, hvordan liv bliver skabt, og hvordan det kan påvirkes og opretholdes. På studiet arbejder du teoretisk med faget, eksperimentelt i laboratoriet og praktisk i felten. Du kommer tæt på naturen og arbejder med overordnede økologiske sammenhænge og detaljerede, komplekse molekylære problemstillinger. Allerede fra første dag  på studiet kommer du tæt på forskningen.

Som uddannet biolog er du klar til at arbejde med mange af de udfordringer, Jorden står overfor. I løbet af dit studie specialiserer du dig i ét eller flere områder, som er vigtige for at sikre bæredygtige betingelser. Det kan være på landjorden, f.eks. inden for miljø med søer og vandløb, eller med bevarelse og genskabelse af mere vild natur i Danmark. Du kan også vælge at arbejde med havmiljø, genanvendelse eller klima. Mulighederne er mange.

Læs mere om de kompetencer, du opnår, og om dine jobmuligheder og karriere.