Særligt forløb for laboranter

Du slipper dermed for at starte helt forfra, men går mere i dybden med de fag, som du allerede har stiftet bekendtskab med under laborantuddannelsen, og supplerer med nye fagområder.

Du kan få merit for følgende kurser:

  • FF501: Førsteårsprojekt (10 ECTS)
  • Laboratorieøvelserne i FF503: Kemi, Biologi og Molekylær Biologi – Den empiriske eksperimentelle videnskab (2 ECTS)
  • Valgfag (20 ECTS)

Adgangskrav og optagelse

Du skal søge optagelse på uddannelsen via Den Koordinerede Tilmelding (KOT) på www.optagelse.dk. Når du er blevet optaget, tildeles du merit på baggrund af en individuel, konkret vurdering.