Særligt forløb for bioanalytikere

Med udgangspunkt i din uddannelse som bioanalytiker kan du gennemføre bacheloruddannelsen i Biokemi og molekylær biologi på to år. Du slipper for at starte forfra, men går endnu mere i dybden med de fag, som du allerede har stiftet bekendtskab med under bioanalytikeruddannelsen, og supplerer med nye fagområder.

Du kan få merit for følgende kurser:

  • BMB531: Sygdomme hos mennesket (5 ECTS)
  • BMB544: Grundlæggende cellebiologi (5 ECTS)
  • BMB5xx: Cellulær udvikling (5 ECTS)
  • FF501: Førsteårsprojekt (10 ECTS)
  • KE501: Grundlæggende kemi (10 ECTS)
  • ST520: Anvendt statistik (5 ECTS)
  • Valgfag (20 ECTS)

Dit studieforløb aftales individuelt med en studievejleder.

Adgangskrav og optagelse

Du skal have bestået bioanalytikeruddannelsen og skal derudover opfylde de sædvanlige adgangskrav for bacheloruddannelsen i Biokemi og molekylær biologi , uanset om du søger om optagelse i kvote 1 eller kvote 2.

Du søger om optagelse via Den Koordinerede Tilmelding (KOT) på www.optagelse.dk.

Når du er blevet optaget, tildeles du merit på baggrund af en individuel, konkret vurdering.