Dit studievalg

De studerende på Biokemi og molekylær biologi er lige så forskellige som mennesker er flest. Men to ting har de til fælles: De har en grundlæggende nysgerrighed over for, hvordan verden hænger sammen, og de fordyber sig gerne i både store og små spørgsmål for at finde løsninger og svar.

Forskellen på natur- og ingeniørvidenskab

Flere uddannelser inden for ingeniørvidenskab ligger emnemæssigt tæt på de naturvidenskabelige uddannelser. Måske har du svært ved at vælge mellem Biokemi og molekylær biologi på den ene side og Kemi og bioteknologi på den anden side?

Forskellen ligger mere i måden, man går til stoffet på, end i selve indholdet. Man kan sige, at der inden for ingeniørvidenskab i højere grad er fokus på at anvende viden, hvor naturvidenskaben fokuserer på at forstå, hvorfor tingene er ,som de er – og på at skabe ny viden.

Hvad motiverer dig?

Når du vælger uddannelse, er det vigtigt, at du er interesseret i uddannelsens indhold, og at du undersøger, om uddannelsens fokus passer til din måde at tilegne dig viden på, så du er motiveret gennem hele studiet.

Nogle studerende bliver motiveret af at forstå ting i dybden, andre af at anvende viden i praksis eller af udsigten til en bestemt profession.

Besøg én eller flere uddannelser

Inden du vælger studie, er det en god idé at besøge den eller de uddannelser, du overvejer.

Læs mere om, hvordan du kan møde SDU

Hvad er særligt for SDU?

Vi har spurgt en gruppe nuværende studerende og forskere om, hvad der er særligt ved SDU.

Læs, hvilke værdier de fremhæver

Fra elev til studerende

Det at studere på universitetet minder på en del punkter om, hvad du tidligere har oplevet i dit uddannelsesforløb. Der vil dog være nogle væsentlige forskelle.

Læs mere om overgangen fra elev til studerende

Uddannelsesmagasin

Læs om alle de naturvidenskabelige bacheloruddannelser i vores uddannelsesmagasin.

Uddannelsesmagasin

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies