Skip to main content

Særligt forløb for laboranter

Du slipper dermed for at starte helt forfra, men går mere i dybden med de fag, som du allerede har stiftet bekendtskab med under laborantuddannelsen, og supplerer med nye fagområder.

Du kan få merit for følgende kurser:

  • FF501: Førsteårsprojekt (10 ECTS)
  • Laboratorieøvelserne i FF503: Kemi, Biologi og Molekylær Biologi – Den empiriske eksperimentelle videnskab (2 ECTS)
  • Valgfag (20 ECTS)

Adgangskrav og optagelse

Du skal opfylde de sædvanlige adgangskrav for bacheloruddannelsen i Biokemi og molekylær biologi, uanset om du søger om optagelse i kvote 1 eller kvote 2.

Du søger om optagelse på uddannelsen via den sædvanlige ansøgningsprocedure.

Når du er blevet optaget, kan studienævnet tildele dig merit på baggrund af en individuel, konkret vurdering af din beståede laborantuddannelse.