Skip to main content

Særligt forløb for bioanalytikere

Med udgangspunkt i din uddannelse som bioanalytiker kan du gennemføre bacheloruddannelsen i Biokemi og molekylær biologi på to år. Du slipper for at starte forfra, men går endnu mere i dybden med de fag, som du allerede har stiftet bekendtskab med under bioanalytikeruddannelsen, og supplerer med nye fagområder.

Du kan få merit for følgende kurser:

  • BMB531: Sygdomme hos mennesket (5 ECTS)
  • BMB544: Grundlæggende cellebiologi (5 ECTS)
  • BMB5xx: Cellulær udvikling (5 ECTS)
  • FF501: Førsteårsprojekt (10 ECTS)
  • KE501: Grundlæggende kemi (10 ECTS)
  • ST520: Anvendt statistik (5 ECTS)
  • Valgfag (20 ECTS)

Dit studieforløb aftales individuelt med en studievejleder.

Adgangskrav og optagelse

Du skal opfylde de sædvanlige adgangskrav for bacheloruddannelsen i Biokemi og molekylær biologi, uanset om du søger om optagelse i kvote 1 eller kvote 2.

Du søger om optagelse på uddannelsen via den sædvanlige ansøgningsprocedure.

Når du er blevet optaget, kan studienævnet tildele dig merit på baggrund af en individuel, konkret vurdering af din beståede bioanalytikeruddannelse.