Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Første år - det gode grundlag

På det første studieår bygger du videre på din viden fra gymnasiet. Du har kurser som f.eks. kemi, biologi og molekylær biologi, cellulær identitet,  sygdomme hos mennesket, matematik og fysik. Disse kurser giver dig dels en grundlæggende viden inden for biokemi og molekylær biologi, som du kan trække på gennem resten af din uddannelse, dels indsigt i samspillet mellem de naturvidenskabelige fag.

Året bliver afsluttet med et gruppebaseret førsteårsprojekt, hvor du sammen med din studiegruppe arbejder i dybden, både teoretisk og praktisk, med en naturvidenskabelig problemstilling, som I selv vælger. 

Andet og tredje år

På andet og tredje studieår stifter du bekendskab med en række grundlæggende discipliner inden for biokemi og molekylær biologi, bl.a.:

  • Biokemi
  • Mikrobiologi
  • Metabolsk og hormonel regulering
  • Analytisk spektroskopi
  • Bioinformatik
  • Teoretisk immunologi

I arbejdet med det obligatoriske innovationsprojekt i slutningen af andet studieår får du for alvor sat din faglige kreativitet i spil.

Særligt tilvalg i Kemi

Bacheloruddannelsen i Biokemi og molekylær biologi kan ikke kombineres med med et ordinært tilvalg eller sidefag. Du har dog mulighed for at kombinere Biokemi og molekylær biologi med et særligt tilvalg i Kemi, hvis du består 60 ECTS i løbet af første studieår.

Du skal først vælge i løbet af fjerde semester, om du vil læse Biokemi og molekylær biologi som en et- eller to-faglig uddannelse.

Bachelorprojekt

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt, hvor du kommer til at arbejde med en afgrænset videnskabelig problemstilling, som du undersøger eksperimentelt og/eller teoretisk.

Anbefalede studieforløb

I de anbefalede studieforløb kan du se detaljerede oversigter over bacheloruddannelsens kurser og deres indhold. Her kan du læse præcis, hvad de enkelte kurser går ud på, og i hvornår vi anbefaler, at du tager kurserne.

Særligt for bioanalytikere og laboranter

Med en baggrund som bioanalytiker eller laborant kan du få merit for dele af bacheloruddannelsen i Biokemi og molekylær biologi.

Læs mere om det særlige forløb for bioanalytikere

Læs mere om det særlige forløb for laboranter