Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Biokemi er en gren af biologi, som omhandler cellers kemiske bestanddele. Molekylær biologi beskæftiger sig med overførsel af information i biologiske systemer.

Uddannelsen i Biokemi og molekylær biologi er for dig, der vil med på rejsen ind i menneskets DNA. Under uddannelsen arbejder du teoretisk med faget og kombinerer det med praktiske undersøgelser og analyser i laboratoriet. Faget er i hastig udvikling, og målet er at kortlægge genernes funktion og regulering i mennesket.

SDU er førende på verdensplan inden for området proteomanalyse, der anvendes til at kortlægge proteinerne i mennesket og andre organismer. Det er en viden, som giver stor indsigt i for eksempel forskelle mellem celler, og som derfor er med til at forklare forskellene mellem syge og raske celler.

Med en uddannelse i Biokemi og molekylær biologi kommer du til at arbejde med at forbedre menneskers sundhed. I løbet af dit studie specialiserer du dig i ét eller flere områder, som bidrager til at undersøge eller bekæmpe sygdomme. Det kan f.eks. være inden for forskning eller i medicinalindustrien inden for kvalitet og udvikling. Dine muligheder er mange, både i Danmark og i udlandet.