Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Biokemi og molekylær biologi

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i og bestå en optagelsesprøve.

Optagelsesprøven i 2021

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Biokemi og molekylær biologi består af to dele:

 • uniTEST
 • Skriftlig opgave

#1 - uniTEST

uniTEST er en online multiple choice-test, der vurderer din generelle studieegnethed. uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse. Du bliver testet inden for områderne 'kritisk tænkning', 'kvantitativ tænkning' og 'sproglig tænkning'.  

Testen varer 2,5 time og består af 95 spørgsmål. Du skal kun tage testen én gang, selvom du søger flere uddannelser på SDU.

Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene.

#2 - Skriftlig opgave  

I den skriftlige opgave skal du besvare en række spørgsmål. Opgaven skrives på dansk, men der vil være tekststykker på engelsk, hvor du skal uddrage centrale pointer.

Din besvarelse vurderes på områderne:

 • Viden om uddannelsen
 • Motivation for at vælge netop denne uddannelse
 • Dansk og engelske sprogkompetencer

Søger du ind på flere naturvidenskabelige uddannelser, hvor du skal lave en skriftlig opgave, skal du kun deltage i den skriftlige opgave på den naturvidenskabelige uddannelse, du har prioriteret højest.
Søger du ind på Kemi, Datalogi, Farmaci, Matematik, Anvendt matematik og/eller Fysik, skal du også deltage i en forelæsning, men kun på den uddannelse, du har prioriteret højest.

Udvælgelsesprocessen

Resultatet af uniTEST og den skriftlige opgave afgør fordelingen af pladser i kvote 2.
uniTEST vægter 80 % og den skriftlige opgave 20 % i den samlede bedømmelse.

Tid og sted

 • uniTEST afholdes i perioden mellem d. 1. marts og 14. april.
  uniTEST afholdes online, og du deltager fra din egen computer. Du kan tilmelde dig testen, efter vi har modtaget din ansøgning.  
 • Den skriftlige opgave laver du i uge 17, og du får tildelt en bestemt dag og et tidsrum, hvor den skal laves.
  Opgaven laver du online fra din egen computer.

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår


Søg i kvote 2 inden 15. marts kl. 12.00

Send ansøgningen nu!