Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Biokemi og molekylær biologi

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i og bestå en optagelsesprøve.

I løbet af efteråret offentliggør vi information om optagelsesprøven i 2021. Indtil da kan du se, hvordan prøven forløb i 2020.

Optagelsesprøven i 2020

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Biokemi og molekylær biologi består af følgende elementer:

  1. uniTEST
  2. Skriftlig opgave (Fagspecifik test)

uniTEST

uniTEST vurderer din generelle studieegnethed inden for følgende områder, som vægter lige højt:

  • Kritisk tænkning
  • Kvantitativ tænkning
  • Sproglig tænkning
Testen varer 2,5 time og består af 90 spørgsmål. Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene.

Skriftlig opgave (Fagspecifik test)

Testen er en skriftlig opgave, hvor du skal besvare en række spørgsmål. Opgaven skrives på dansk, men der vil være tekststykker på engelsk, hvor du skal uddrage centrale pointer.

Din besvarelse vurderes på områderne:

  • Viden om uddannelsen
  • Motivation for at vælge netop denne uddannelse
  • Dansk og engelske sprogkompetencer

Der gives en samlet score mellem 0 og 21 point, som er en helhedsvurdering.

Udvælgelsesprocessen

Resultatet af uniTEST og fagspecifik test afgør fordelingen af pladser i kvote 2. UniTEST vægter 80 % og den fagspecifikke test 20 % i den samlede bedømmelse.