Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav og optagelse

Hvis du vil søge om optagelse på bacheloruddannelsen i Biokemi og molekylærbiologi, skal du opfylde følgende adgangskrav:

 1. Adgangsgivende eksamen
 2. De specifikke adgangskrav:
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A

  Samt en af følgende kombinationer:

  • Fysik B og Kemi B
  • Fysik B og Bioteknologi A
  • Geovidenskab A og Kemi B
  • Biologi A, Fysik C og Kemi B
 3. Karakterkrav hvis du søger om optagelse i kvote 1:
  • Enten et gennemsnit på mindst 7,0 fra din adgangsgivende eksamen
  • Eller et gennemsnit på mindst 7,0 i en af følgende fagkombinationer (på minimum de krævede niveauer):
   • Matematik A, Fysik B og Kemi B
   • Matematik A, Fysik B og Bioteknologi A
   • Matematik A, Geovidenskab A og Kemi B
   • Biologi A, Fysik C og Kemi B

 Bemærk, at den adgangsgivende eksamen og alle fag ved de specifikke adgangskrav skal være bestået med minimum karakteren 2,0, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2

Opfylder du ikke karakterkravet?

Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, kan du stadig søge om optagelse i kvote 2 og deltage i en optagelsesprøve. Du kan søge om optagelse i kvote 2 fra 1. februar og senest 15. marts kl. 12:00.

Hvis du kun søger i kvote 1, kan du supplere for at forbedre dit karaktergennemsnit i en af fagkombinationerne – også selvom du allerede har bestået fagene. Hvis du supplerer for at opfylde karakterkravet, skal suppleringen være afsluttet inden 5. juli. Eksamensbeviset skal du uploade til din ansøgning på www.optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.

Mangler du et fag eller et niveau?

Du har mulighed for at supplere de fag eller niveauer du mangler for at opfylde de specifikke adgangskrav.

Hvis du søger i kvote 2, eller hvis du opfylder karakterkravet via karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen, så skal din supplering være afsluttet inden studiestart.

Hvis du kun søger i kvote 1, og dit suppleringsfag er afgørende for, om du opfylder karakterkravet, skal suppleringen være afsluttet inden 5. juli. Eksamensbeviset skal du uploade til din ansøgning på www.optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.

Har du tilsvarende kvalifikationer?

Hvis du mener, du har kvalifikationer, der svarer til det krævede niveau, kan du kontakte dit lokale VUC og høre om dine muligheder for at få lavet en Individuel kompetencevurdering (IKV).

Alternativt kan du søge en dispensation. Læs mere om dine muligheder for dispensation her.


Optag i kvote 2 (2020)

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Biokemi og molekylær biologi består af følgende elementer:

 1. uniTEST
 2. Skriftlig opgave (Fagspecifik test)

uniTEST

uniTEST vurderer din generelle studieegnethed inden for følgende områder, som vægter lige højt:

 • Kritisk tænkning
 • Kvantitativ tænkning
 • Sproglig tænkning
Testen varer 2,5 time og består af 90 spørgsmål. Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene.

Skriftlig opgave (Fagspecifik test)

Testen er en skriftlig opgave, hvor du skal besvare en række spørgsmål. Opgaven skrives på dansk, men der vil være tekststykker på engelsk, hvor du skal uddrage centrale pointer.

Din besvarelse vurderes på områderne:

 • Viden om uddannelsen
 • Motivation for at vælge netop denne uddannelse
 • Dansk og engelske sprogkompetencer

Der gives en samlet score mellem 0 og 21 point, som er en helhedsvurdering.

Udvælgelsesprocessen

Resultatet af uniTEST og fagspecifik test afgør fordelingen af pladser i kvote 2. UniTEST vægter 80 % og den fagspecifikke test 20 % i den samlede bedømmelse.

Praktisk information om optagelsesprøven

18. og 19. april afholdes der uniTEST og fagspecifik test på SDU. Du skal regne med at afsætte en hel dag til deltagelsen.

Søger du ind på flere naturvidenskabelige uddannelser, hvor den fagspecifikke test består i en skriftlig opgave, skal du kun deltage i den skriftlige opgave på den naturvidenskabelige uddannelse, du har prioriteret højest.
Søger du ind på Kemi, Datalogi, Farmaci, Matematik, Anvendt Matematik og/eller Fysik, skal du også deltage i en forelæsning, men kun på den uddannelse, du har prioriteret højest. 

Hvis du bor eller opholder dig i udlandet

Hvis du bor eller opholder dig i udlandet på de dage hvor testene afholdes, har du stadig mulighed for at deltage via en onlineforbindelse. Læs mere om deltagelse fra udlandet.

Optagelsestal og adgangskvotient

Optagelsestal 2020

Antal studiepladser 40
Fordeling (%) i kvote 1/2 75/25
 Kvotient i kvote 1 (2019)
7,9

Optagelsesområdenummer på denne uddannelse er 17080.

Varsling af nye adgangskrav fra 2021

SDU indfører nye karakterkrav på alle bachelor- og diplomingeniøruddannelser fra 2021. Læs mere om kravene, og hvad de betyder for dig.

Hold dig opdateret

Få information om vigtige frister og vejledning direkte i din mailbox.

Tilmeld dig nu!

Søg i kvote 2 inden 15. marts kl. 12.00

Send ansøgningen nu!

Gode råd til dit studievalg

Vi har samlet en guide med gode råd. De er gode at have med i dine overvejelser, når du vælger studie.

Bliv klar til dit studievalg

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies