Skip to main content

Biokemi og molekylær biologi (Bachelor)

På bacheloruddannelsen i Biokemi og molekylær biologi lærer du om cellers opbygning, om genetik, om oversættelsen af DNA til protein og om proteiners struktur og funktion.

  • Denne uddannelse kan læses i Odense
  • Optagelse på denne uddannelse kræver A-niveau i Matematik