Fagbeskrivelser, Bibliotekskundskab og videnskommunikation