Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Når du bliver optaget på Bibliotekskundskab og videnskommunikation, optages du på en bacheloruddannelse (BA). Uddannelsen varer tre år, og hvert studieår er opdelt i to semestre. Hvert semester afsluttes med eksamener i de kurser, du har haft gennem semesteret. 

Du finder en detaljeret beskrivelse af de enkelte kurser ved at klikke på kurset i skemaet.

På uddannelsen arbejder du med følgende temaer:

  • Informationsteori og it
  • Kulturformidling
  • Brugerundersøgelser og interaktionsdesign
  • Vidensledelse
  • Kommunikation, læring og formidling
  • Videnskabsteori og metoder

Eksempel på skema

Herunder kan du se et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. år af uddannelsen.
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Kl. 9-11
Forelæsning
[kursus A]
Kl. 9-11
Finde litteratur til opgave
Kl. 8-12
Læse litteratur og tage noter
Kl. 9-12
Holdundervisning
[kursus D]
Kl. 8-13
Læse litteratur og tage noter
Kl. 12-16
Holdundervisning
[kursus B]
Kl. 12-14
Skrive på opgave med studiegruppen
Kl.13-15
Forberede mundtligt oplæg
Kl. 13-14
Læse litteratur på campus
Kl.13-15
Øvelsestimer
[kursus A]
Kl. 15-18
Forelæsning
[kursus C]
 
Kl. 14-16
Diskussion i studiegruppen om ugens undervisning
 
Kl. 19-21
Skimme artikler og tage noter før forelæsning
 
Kl.18-20
Arbejde på skriftlig aflevering

Efter endt bacheloruddannelse kan du enten søge ud på arbejdsmarkedet eller læse videre på en række af vores kandidatuddannelser, hvilket giver dig mulighed for at få din helt egen profil.