Uddannelsens opbygning

På uddannelsen arbejdes der med følgende temaer:  • Informationsteori og it

  • Kulturformidling

  • Brugerundersøgelser og interaktionsdesign

  • Vidensledelse

  • Kommunikation, læring og formidling

  • Videnskabsteori og metode

  • Valgfag


Desuden er der mulighed for at tage i praktik (projektorienteret forløb) på et bibliotek eller i en erhvervsvirksomhed på uddannelsens 5. semester


På 6. semester skriver du dit bachelorprojekt inden for uddannelsens kernefag. Du kan også gå i samarbejde med en virksomhed eller en institution om dit projekt.


Se en oversigt over uddannelsens forløb i forløbsmodellen.


Efter endt bacheloruddannelse kan du enten søge ud på arbejdsmarkedet eller læse videre på en række af vore kandidatuddannelser, hvilket giver dig mulighed for at få din helt egen profil.

Bacheloruddannelsen i Bibliotekstkundskab og videnskommunikation giver retskrav til kandidatuddannelsen Webkommunikation.

Fagbeskrivelser

Læs alt om hvad fagene indeholder på Bibliotekskundskab og videnskommunikation

Læs her

Studieordning

Se studieordningen for bacheloruddannelsen i Bibliotekskundskab og videnskommunikation. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

Klik her