Studieliv

Uddannelsen kombinerer kultur-, medie- og informationsvidenskab med pædagogik og formidling. Du undervises i konkrete kategoriseringsværktøjer og databaser, som bliver brugt på biblioteket, og du lærer at benytte og vurdere it-baserede søgestrategier og –metoder.


Desuden fokuseres der på vejledning af og digital formidling af viden til forskellige målgrupper samt organiseringen af biblioteket som virtuelt og fysisk læringsrum.


Undervisning og ekskursioner


Du har i gennemsnit 12 timers undervisning om ugen. Derudover skal du naturligvis forberede dig til undervisningen. At studere er fuldtidsbeskæftigelse, og det er en god idé allerede fra starten at komme med i en studiegruppe, så du kan diskutere og gennemgå stoffet sammen med dine medstuderende.


Undervisningen er en blanding mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, og projektarbejde.Du kommer med på ekskursioner, hvor vi tager ud og ser, hvordan alt dette arbejde finder sted i praksis – derfor får du allerede under uddannelsen et godt billede af, hvordan dine kompetencer kan udnyttes på arbejdsmarkedet.


Bachelor eller kandidat?


Efter gennemført bacheloruddannelse er der mulighed for at læse videre på en toårig kandidatuddannelse, hvor du kan specialisere dig inden for en række områder. Du kan tydeliggøre den faglige og erhvervsmæssige profil, dermed vil dine jobmuligheder være mere brede og alsidige.


Du kan for eksempel vælge at specialisere dig inden for:


PædagogikInternational VirksomhedskommunikationKultur og formidling eller Webkommunikation.