Skip to main content

Spørgsmål om uddannelsen?

Hvem hjælper dig i din studietid her på SDU? Og hvordan kommer du i kontakt med os?

  Studiesekretær
  Praktiske informationer om skemaer, undervisning og eksamen.

  Therese Lund Iversen
  Tlf.:6550 1396
  Mail:studieservice-ko-hum@sdu.dk
  Lokale: 21.57

  Studienævnssekretær
  Information omkring studienævnsmøder, behandlingstider mv.

   

  Lene Dreisig Sørensen
  Tlf.: 6550 3948
  Mail:sn-iks@sdu.dk
  Studienævnet

  Studieleder
  Fagspecifik vejledning – fx valg af vejleder, fagenes/kursernes indhold mv.

  Marianne Ankjær
  Mail:marianne@sdu.dk

  Studiementor/faglig vejleder
  Livet som studerende på din uddannelse og faglige forhold.

  Mail: vejlederSNIKS@sdu.dk
  Vejledning på din uddannelse

  Studievejledningen Humaniora
  Dispensationer, merit, valg undervejs, studieplaner mv.

  Tlf.:6550 2040
  Mail: studievejledningen-hum@sdu.dk
  Vejledning på Humaniora

  Studie- og trivselsvejledning
  Studietvivl, studieteknik, eksamenshåndtering, specialeprocesvejledning mv.

  Tlf.:6550 1801
  Mail:vejledning@sdu.dk
  Studie- og tvivselsvejledningen

  Universitetsbiblioteket
  Lån af litteratur og vejledning i forbindelse med litteratursøgning. Derudover arrangementer, hjælp til opgaveskrivning, book en bibliotekar mv.

  Tlf.:65502611
  Mail:sdub@bib.sdu.dk
  Biblioteket

  Studenterrådgivningen
  En selvstændig enhed udenfor SDU, der tilbyder social og psykologisk rådgivning til studerende. Bl.a. stress, angst, depression, udfordringer med selvværdet og personlige kriser.

  Studenterrådgivningen