Skip to main content

Dit studievalg

BA-uddannelsen i Bibliotekskundskab og videnskommunikation er en af de informations- og kommunikationsvidenskabelige uddannelser ved Institut for Design og Kommunikation i Kolding. I nogle fag vil du have undervisning sammen med studerende fra de andre uddannelser, og desuden vil du kunne møde dem til spændende faglige arrangementer i SNIKS-studiecafeen.


På uddannelsen inddrager vi aktuelle problemstillinger i forskellige biblioteksfunktioner (både i det offentlige og private), så du er rustet til de udfordringer, du kan møde på arbejdsmarkedet.


Derfor samarbejder vi med forskellige biblioteker og erhvervsvirksomheder i forbindelse med projekter, besøg og lignende. Desuden er der mulighed for at tage i praktik (projektorienteret forløb) på et bibliotek eller i en erhvervsvirksomhed på uddannelsens 5. semester.