Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Bibliotekskundskab og videnskommunikation

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i og bestå en optagelsesprøve.

I løbet af efteråret offentliggør vi information om optagelsesprøven i 2021. Indtil da kan du se, hvordan prøven forløb i 2020.

Optagelsesprøven i 2020

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Bibliotekskundskab og videnskommunikation består af følgende elementer:

  • uniTEST
  • Motiveret ansøgning, der skrives på stedet (Fagspecifik test)

uniTEST

uniTEST vurderer din generelle studieegnethed inden for følgende områder som alle vægter lige højt: 

  • Kritisk tænkning 
  • Kvantitativ tænkning
  • Sproglig tænkning 

Testen varer 2,5 time og består af 90 spørgsmål. Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene.

Motiveret ansøgning (Fagspecifik test)

Til denne test skal du skrive en motiveret ansøgning, hvor du skal reflektere over, beskrive og begrunde hvorfor du søger netop Bibliotekskundskab og videnskommunikation.

Din besvarelse skal tage udgangspunkt i et skriftligt oplæg, der udleveres ved testens begyndelse.  

Testen varer 90 minutter og den motiverede ansøgning skrives på dansk.

Vi vurderer dine faglige og personlige kompetencer inden for områderne:

  • Motivation/drivkraft for at søge uddannelsen
  • Viden om uddannelsen
  • Skriftlig formidling

Hvert område bedømmes på en skala fra 1-7, dvs. du kan i alt opnå 21 point. 

Din motiverede ansøgning skal ikke medsendes som bilag på www.optagelse.dk. Den skriver du ved den fagspecifikke test samme dag, som du er til uniTEST.

Søger du flere uddannelser, hvor du skal skrive en motiveret ansøgning?

Hvis du søger mere end én humanistisk uddannelse, hvor den fagspecifikke test er en motiveret ansøgning, skal du kun skrive én motiveret ansøgning. Dette gælder dog ikke, hvis du søger ind på Medievidenskab, hvor du skal skrive en separat ansøgning.

Udvælgelsesprocessen

Resultatet af uniTEST og den motiverede ansøgning vægter lige højt i den samlede vurdering, der afgør fordelingen af pladser i kvote 2.