Menu

Sprogkrav

Alle ansøgere, som søger ind på en bacheloruddannelse ved SDU, skal dokumentere enten deres Engelskkundskaber, deres Danskkundskaber eller i nogle tilfælde endda begge dele.

De engelsksprogede bacheloruddannelser kræver at du kan dokumentere mindst Engelsk på B niveau, hvis ikke andet er nævnt i adgangskravene.Vil du til gengæld søge om optagelse på en dansksproget bacheloruddannelse, eller diplomingeniøruddannelse, skal du kunne dokumentere Dansk på A niveau.

Engelskkrav

Krav til dine engelskkundskaber

Hvis du søger om optagelse på en engelsksproget bacheloruddannelse, skal du have bestået engelsk på B-niveau eller tilsvarende.

Har du læst en professionsbachelor, eller har du en bachelor fra udlandet, så skal du dokumentere, at du  har bestået engelsk på B-niveau eller har et tilsvarende niveau. Fristen for at dokumentere dine engelskkundskaber er d. 5. juli, hvis du søger optagelse til september og dokumentation skal være tilføjet din ansøgning på www.optagelse.dk. 

Du kan dokumentere dine kundskaber på flere forskellige måder:

 • Et dansk gymnasiebevis/HF-enkeltfag i engelsk B
 • En individuel kompetencevurdering fra VUC, der bekræfter, at du har kundskaber svarende til engelsk B
 • En professionsbachelor undervist på engelsk - hvis undervisningssproget ikke fremgår tydeligt af dit bevis, skal du få din skole til at bekræfte skriftligt, at uddannelsen er foregået på engelsk.
 • Et gymnasiebevis fra et gymnasium i et EU/EØS land kan i nogle tilfælde være tilstrækkelig dokumentation.  Sammen med dit bevis skal du uploade et dokument fra din skole, der oplyser antallet af engelsktimer på de tre sidste år af din gymnasieuddannelse. Dokumentet skal udfærdiges på engelsk. Vi vil derefter vurdere, om dit engelsk fra gymnasiet svarer til et dansk B-niveau.  
 • En sprogtest - nedenfor kan du se, hvilke tests vi accepterer på SDU

Engelske sprogtests

På SDU kan du dokumentere dine sprogkundskaber vha. følgende tests, forudsat at testen ikke er mere end to år gammel på selve  ansøgningstidspunktet:

 • TOEFL IBT test med en score på minimum 88. For at vi kan validere dit resultat, skal vi modtage en socre report direkte fra testcentret. For at vælge SDU som modtager skal du bruge koden 7969. Vælg ”other – department not listed”. Hvis du allerede har taget testen, kan du stadig anmode testcentret om at fremsende resultatet. Informer os venligst, når du har lavet en sådan anmodning.
 • IELTS academic test med en overordnet score (”overall band score”) på minimum 6,5
 • CAE test med karakteren C eller bedre (testen accepteres kun fra et Cambridge Network). For at vi kan validere dit resultat, skal du oplyse os dit ID number (fx EPA123456) og dit secret number (4 cifre) CPE (testen accepteres kun fra et Cambridge Network) 

Engelsk på A-niveau

Skal du opfylde adgangskravet Engelsk på  A-niveau, skal din test score ligeledes være højere.  Har du taget en TOEFL iBt, skal du have opnået en mindste score på 100, er det en IELTS, er mindste scoren 7.0. 

Danskkrav

Krav til dine danskkundskaber

Søger du ind på en dansksproget bachelor- eller diplomingeniøruddannelse, og har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen i bagagen, skal du kunne dokumentere dine sprogkundskaber.  Dette gælder også danske statsborgere. Dette gælder også ved de dansksprogede uddannelser hvor selve Dansk A ikke direkte er opført under adgangskravene.

Du kan dokumentere dine danskkundskaber på flere forskellige måder:

 • bestået HF-enkeltfag i dansk A
 • studieprøven i dansk som andetsprog (alle 4 dele, skal være beståaet med mindst 02, dog mindst 7 hvis du søger om optagelse på enten Klinisk Biomekanik eller Medicin. Fra 2018 af, består Studieprøven kun af 3 delprøver, karakterkravene forbliver dog de samme)
 • bevis for Folkeskolens afgangsprøve

Nordiske ansøgere skal dokumentere norsk/svensk/finsk/islandsk på et niveau svarende til Dansk A.

Undtagelser

Undtagelser

Hvis hele din studentereksamen er taget i USA, Canada (den engelsktalende del), Australien, New Zealand, Storbritannien eller Irland, kræves der ikke yderligere dokumentation for Engelsk B- eller A niveau. Dette gælder kun, hvis hele uddannelsen er taget i et af disse lande. Har du taget din uddannelse som fjernstudier, er du ikke undtaget.

Hvis du har en engelsksproget professionsbacheloruddannelse fra Danmark, er du også undtaget for yderligere dokumentation. Vi har dog brug for en bekræftelse fra din uddannelsesinstitution, hvor det fremgår, at uddannelsen er taget på engelsk.

Nordiske ansøgere skal dokumentere norsk/svensk/finsk/islandsk på et niveau svarende til Dansk A.

Al dokumentation skal være uploaded til din ansøgning via www.optagelse.dk inden den 5. juli, kl. 12.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies