Sprogkrav

Alle ansøgere, som søger ind på en bacheloruddannelse ved SDU, skal dokumentere enten deres Engelskkundskaber, deres Danskkundskaber eller i nogle tilfælde endda begge dele.

De engelsksprogede bacheloruddannelser kræver at du kan dokumentere mindst Engelsk på B niveau (minimum karakter 3,0 - 7-trin-skala), hvis ikke andet er nævnt i adgangskravene. Vil du til gengæld søge om optagelse på en dansksproget bacheloruddannelse, eller diplomingeniøruddannelse, skal du kunne dokumentere Dansk på A niveau. Til en dansksproget Bacheloruddannelse skal engelsk B være bestået med minimum 2,0 på 7-trin skalaen, hvis ikke andet er nævnt under adgangskravene.

Engelskkrav

Krav til dine engelskkundskaber 

Du kan dokumentere dine kundskaber på flere forskellige måder:

 • Et dansk gymnasiebevis/HF-enkeltfag i engelsk B (til engelsksprogede uddannelser skal engelsk B være bestået med minimum karakteren 3,0 på 7-trin-skalaen)
 • Et gymnasiebevis fra et gymnasium i et EU/EØS land kan i nogle tilfælde være tilstrækkelig dokumentation.  Sammen med dit bevis skal du uploade et dokument fra din skole, der oplyser antallet af engelsktimer på de tre sidste år af din gymnasieuddannelse. Dokumentet skal udfærdiges på engelsk. Vi vil derefter vurdere, om dit engelsk fra gymnasiet svarer til et dansk B-niveau.  Kurset skal være bestået med minimum karakteren 3,0 (dansk 7-trin-skala) hvis der søges om optagelse på en engelsksproget uddannelse
 • En sprogtest - nedenfor kan du se, hvilke tests vi accepterer på SDU

Engelske sprogtests 

 • TOEFL IBT test med en score på minimum 88. For at vi kan validere dit resultat, skal vi modtage en score report direkte fra testcentret. For at vælge SDU som modtager skal du bruge koden 7969. Vælg ”other – department not listed”. Hvis du allerede har taget testen, kan du stadig anmode testcentret om at fremsende resultatet. Informer os venligst, når du har lavet en sådan anmodning.
 • IELTS academic test med en overordnet score (”overall band score”) på minimum 6,5
 • C2 Proficiency (CAE) test med karakteren C eller bedre (testen accepteres kun fra et Cambridge Network og University of Michigan). For at vi kan validere dit resultat, skal du oplyse os dit ID number (fx EPA123456) og dit secret number (4 cifre) eller en  C1 Advanced (CPE) ( accepteres kun fra et Cambridge Network eller University of Michigan) 

OBS: IELTS og TOEFL testen må ikke være mere end to år gammel på selve  ansøgningstidspunktet, en C2 Proficiency/C1 Advanced (CAE/CPE) derimod, er gyldigt for evigt.

Engelsk på A-niveau

Skal du opfylde adgangskravet Engelsk på  A-niveau, skal din test score ligeledes være højere.  Har du taget en TOEFL iBt, skal du have opnået en mindste score på 100, er det en IELTS, er mindste scoren 7.0. 

Danskkrav

Krav til dine danskkundskaber

Søger du ind på en dansksproget bachelor- eller diplomingeniøruddannelse, og har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen i bagagen, skal du kunne dokumentere dine sprogkundskaber.  Dette gælder også danske statsborgere. Dette gælder også ved de dansksprogede uddannelser hvor selve Dansk A ikke direkte er opført under adgangskravene.

Du kan dokumentere dine danskkundskaber på flere forskellige måder:

 • bestået HF-enkeltfag i dansk A
 • studieprøven i dansk som andetsprog (alle 4 dele, skal være beståaet med mindst 02, dog mindst 7 hvis du søger om optagelse på enten Klinisk Biomekanik eller Medicin. Fra 2018 af, består Studieprøven kun af 3 delprøver, karakterkravene forbliver dog de samme)
 • bevis for Folkeskolens afgangsprøve

Nordiske ansøgere skal dokumentere norsk/svensk/islandsk på et niveau svarende til Dansk A. Det er ikke muligt at opfylde kravet om Dansk A ved at have bestået Finsk på højniveau.

Al dokumentation skal være uploaded til din ansøgning via www.optagelse.dk inden den 5. juli, kl. 12.

Nye engelskkrav i 2020

Uddannelses- og forskningsministeriet har gennemført en række ændringer i kravene til engelske sprogkundskaber. Når du søger ind på SDU, betyder det konkret:

 • Du skal bevise, at du har bestået engelsk B med 3,0 eller mere
 • Du kan ikke bevise dit engelsk-niveau vha. en individuel kompetencevurdering fra VUC, da du skal bedømmes med karakter
 • En PBA-uddannelse undervist på engelsk er ikke tilstrækkelig dokumentation
 • Ansøgere fra engelsktalende lande er ikke længere fritaget fra at dokumentere deres engelskkundskaber