Skip to main content

Studieliv

Undervisningen på den akademiske overbygningsuddannelse i Miljøkemi og forvaltning veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, laboratorie- og computerøvelser.

I undervisningen indgår også casebaseret gruppearbejde med fokus på at afprøve metoder og færdigheder i praksis. Der er desuden intensive internater og fjernundervisning i form af e-læring.

Uddannelsen er tilrettelagt med en stor grad af fleksibilitet. 10 af uddannelsens 60 ECTS er reserveret til valgfrie projekter, og du slutter uddannelsen af med et afgangsprojekt på 15 ECTS om et valgfrit emne. Det betyder, at du har en høj grad af frihed til at vælge og specialisere dig i de faglige emner, som du finder særligt interessante.


Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 20.05.2021