Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen udgør 60 ECTS. Disse er fordelt med 35 ECTS obligatoriske kurser, 10 ECTS casebaserede projekter og et afsluttende akademisk overbygningsprojekt på 15 ECS.

Studieordning

Studieordningen er den formelle beskrivelse af uddannelsen. Studieordningen definerer, hvordan uddannelsen er opbygget, hvilke kurser og eksamener du har, og hvad du skal lære igennem uddannelsen.

Studieordninger bliver løbende ændret – typisk en gang om året – og du skal altid følge den nyeste version af studieordningen.

Læs studieordningen

Kursusbeskrivelser

En kursusbeskrivelse er den formelle beskrivelse af et kursus. Kursusbeskrivelsen definerer blandt andet kursets faglige indhold og formål, eksamensform, eventuelle faglige forudsætninger for at følge kurset, og om kurset bliver udbudt som forårs- eller efterårskursus.

En kursusbeskrivelse bliver løbende ændret – typisk en gang om året – og du skal altid følge den nyeste version.

ECTS

ECTS er en fælles europæisk måleenhed, der angiver, hvor mange arbejdstimer et kursus kræver af dig som studerende.

60 ECTS svarer til en fuldtidsstuderendes arbejdsindsats i et helt studieår, og 30 ECTS svarer til et semester.

Læs mere om ECTS

Eksamensformer

På den akademiske overbygningsuddannelse i Klimatilpasning kan du opleve mange forskellige eksamensformer, som også varierer fra kursus til kursus.

En skriftlig eksamen kan eksempelvis være en stedprøve, hvor du møder op på SDU og aflægger en skriftlig eksamen; en take-home-opgave, hvor du får udleveret en opgave, som du har eksempelvis 48 eller 72 timer til at besvare; eller en projektopgave, hvor du arbejder med en afgrænset problemstilling over en længere periode, enten individuelt eller i en gruppe.

En mundtlig eksamen kan for eksempel være en pensumeksamen, hvor du trækker et spørgsmål eller emne, eller et forsvar af en skriftlig opgave.

I enkelte kurser består eksamen i, at du møder velforberedt op og deltager aktivt i undervisningen. Aktiv undervisningsdeltagelse kan også være enten en del af eksamen eller en forudsætning for, at du kan gå til eksamen.


Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 05.08.2021