Skip to main content

Kompetenceprofil

Den akademiske overbygningsuddannelse i Miljøkemi og forvaltning uddanner dig til at kunne lede projekter i hele miljøsektoren, kommunikere på tværs af fagligheder og bidrage til at skabe og implementere nye innovative miljøløsninger. Vandmiljø bliver anvendt som case gennem hele uddannelsen, fordi viden og værktøjer fra dette felt kan bruges på hele miljøområdet.

På det miljøkemiske område opnår du viden om de processer, som finder sted i vandmiljøet, for eksempel i relation til forurening og risici ved kemiske stoffer. Du lærer at bruge og vurdere kemiske analyser og at håndtere den software, som man anvender inden for feltet.

Du bliver uddannet projektleder og opnår kompetencer inden for innovation, teknologiudvikling og entreprenørskab. Du lærer at udarbejde et projektmandat med analyser, planer og evaluering og at gennemføre et projekt i praksis.

Du får kompetencer og viden om miljøområdets jura og lovgivning. Du får indsigt i både de danske regelsæt og i EU-retten. Du får også indsigt i sagsbehandlingskrav og tilsyn, og du lærer om regulering af for eksempel drikkevandsforsyning, grundvandsbeskyttelse og normer inden for vandkvalitet.


Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 20.05.2021