Skip to main content

Jobmuligheder

I Danmark er vi ambitiøse på miljøområdet. Folketinget har vedtaget en klimalov, og for vandmiljøet er ’Vandvision 2025’ udarbejdet af Dansk Miljøteknologi, Dansk Industri og Miljø- og Fødevareministeriet.

Målet er, at Danmark skal være blandt verdens førende i at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandteknologier. Eksporten af vandteknologi skal fordobles, og vores position som vækstcenter for smarte vandløsninger skal øges. Den grønne omstilling skaber desuden et behov for nye bæredygtige teknologier, som du kan være med til at udvikle.

Med en akademisk overbygningsuddannelse i Miljøkemi og forvaltning kan du søge job i en branche, som er i kraftig vækst, og som netop har brug for dimittender med den nødvendige tværfaglige ballast til at realisere ambitionerne.

Når du har afsluttet uddannelsen, er du klar til at søge job, for eksempel som koordinator, projektleder eller konsulent i en lang række private virksomheder, offentlige institutioner og styrelser:

 • Rådgivende ingeniørvirksomheder
 • Entreprenørvirksomheder
 • Rensningsanlæg
 • Miljøforvaltninger i kommuner og regioner
 • Miljøstyrelsen
 • Naturstyrelsen
 • Forsyningsselskaber
 • Medicinalvirksomheder
 • Fødevarevirksomheder

Efter du har bestået den akademiske overbygningsuddannelse, kan du også vælge at fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse, på lige fod med bachelorer.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 20.05.2021