Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

Ansøgning

Du kan søge optagelse på uddannelsen fra 1. januar 2021. Ansøgningsfristen er d. 1. marts 2021.

Adgangskrav

Du opfylder adgangskravet til uddannelsen, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

 • Bacheloruddannelsen i biokemi
 • Bacheloruddannelsen i biokemi og molekylær biologi
 • Bacheloruddannelsen i biologi
 • Bacheloruddannelsen i biologi – bioteknologi
 • Bacheloruddannelsen i biomedicin
 • Bacheloruddannelsen i farmaci
 • Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience
 • Bacheloruddannelsen i geoscience
 • Bacheloruddannelsen i kemi
 • Bacheloruddannelsen i medicinalkemi
 • Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin
 • Bacheloruddannelsen i molekylær medicin
 • Bacheloruddannelsen i molekylærbiologi
 • Bacheloruddannelsen i nanoscience
 • BSc in Engineering in Chemical Engineering and Biotechnology
 • Civilingeniøruddannelsen i bioteknologi
 • Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi
 • Civilingeniøruddannelsen i kemi og teknologi
 • Civilingeniøruddannelsen i kemiteknologi
 • Civilingeniøruddannelsen i miljøvidenskab
 • Civilingeniøruddannelsen i vand, bioressourcer og miljømanagement
 • Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Har du en tilsvarende uddannelse?

Du kan også blive optaget, hvis du har en tilsvarende akademisk bacheloruddannelse, hvis din uddannelse indeholder specialiseringer eller valgfag inden for fagområdet kemi/miljøkemi. Du skal som minimum have opnået:

 • 10 ECTS grundlæggende kemi
 • 10 ECTS inden for fagområdet miljøkemi, analytisk kemi og/eller processer i naturen

Krav til sprogkundskaber

Uddannelsen foregår på dansk. Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selvom du er dansk statsborger.

Se hvordan du dokumenterer dine sprogkundskaber

Begrænset antal studiepladser

Bemærk, at der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, går pladserne til de ansøgere, der har det højeste karaktergennemsnit på deres adgangsgivende bacheloruddannelse. 


Optag Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 1052

Sidst opdateret: 20.05.2021