Skip to main content
  • Denne uddannelse kan læses i Odense
  • Denne uddannelse udbydes på dansk

Den akademiske overbygningsuddannelse (AO) i Miljøkemi og forvaltning er en ny 1-årig uddannelse på SDU. Den bliver udbudt første gang i 2021 med studiestart i september.

Du kan søge ind på uddannelsen, hvis du har en bacheloruddannelsen i eksempelvis Kemi, Geoscience, Farmaci eller Biologi, eller en ingeniørfaglig bacheloruddannelse, for eksempel i Kemi og bioteknologi.

Uddannelsen giver dig teoretisk og praktisk viden til at kunne varetage jobfunktioner inden for miljøområdet i private virksomheder, offentlig forvaltning og interesseorganisationer.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 10.08.2021