Skip to main content

Adgangskrav

Adgangskursus til ingeniøruddannelserne er kun adgangsgivende til diplomingeniør - og civilingeniøruddannelser

Hvis du er gået ud af folkeskolen, skal du tage hele adgangskursus for at få adgang til ingeniøruddannelserne.

Hvis du har bestået en gymnasial eksamen (HF, HTX, STX eller lign.), skal du tag supplering til enkeltfag (og ikke blokeksamen).

Adgangskrav  til det hele adgangskursus / blokeksamen:

Folkeskolens:

  • Dansk 9. klasse
  • Engelsk 9. klasse
  • Regning/matematik 10. klasse
  • Fysik/kemi 10. klasse

Ud over din skolegang skal du enten have

  • en faglig uddannelse eller
  • en grundlæggende teknikeruddannelse eller
  • mindst 2 års fuldtids erhvervserfaring.

Adgangskrav til supplering på enkeltfag på adgangskursus:

  • Gymnasial eksamen,
  • samt bestået det foregående niveau - fx Matematik B, hvis du skal supplere Matematik A

Kontakt os for en individuel vurdering, hvis du ikke opfylder samtlige krav.

Tager du adgangskursus som enkeltfag, skal du have en gymnasial eksamen (f.eks. sproglig student, hf eller hhx) eller en videregående teknikeruddannelse eller KVU-uddannelse.

Du skal bruge et særligt ansøgningsskema, når du søger om optagelse på adgangskursus. Skemaet er det samme, hvad enten du skal have hele adgangskursus eller skal supplere i enkelte fag.

Vær opmærksom på at du kan ikke modtage SU til supplering på adgangskursus, når du har en gymnasial eksamen i forvejen.

Ansøgningsfrist
Der er ansøgningsfrist 1. juli. Der tages imod optagelsesansøgninger frem til studiestart.  Hvis ikke alle ansøgere, der opfylder optagelsesbetingelserne, kan optages, gælder ”først til mølle”- princippet. Hvis du ønsker at supplere fra Mat B til Mat A, fra Engelsk C til engelsk B eller fra Kemi C til Kemi B på ½ år er ansøgningsfristen 15. december.

Ansøgningsskemaet til studiestart august (fra 1. april)

Ansøgningsskemaet til studiestart januar er åbent fra 5. oktober

Eksamen
Hvis du tager hele adgangskurset, skal din eksamen bestås med et karaktergennemsnit på mindst 2.

Bemærk, at til optagelse på de videregående uddannelser skal de specifikke fagkrav (f.eks. matematik, fysik og kemi) herudover være bestået med mindst karakteren 2.

Hvis du tager adgangskursus som enkeltfag, skal hvert enkelt fag bestås med mindst karakteren 2.

Merit
Hvis du har gennemført enkeltfag på andre uddannelsesinstitutioner f.eks. på VUC, kan du måske få overført nogle karakterer herfra til adgangskursus.

SU
Adgangskurset er SU-berettiget, hvis du tager uddannelsen som blokeksamen: Dvs. det fulde 1-årige forløb.

Sommersupplering
Syddansk Universitet arbejder sammen med GS Syddanmark om at tilrettelægge særlige suppleringskurser. Læs mere om hvilke kurser der er planlagt her: supplering.

Sidst opdateret: 30.03.2020