Priser

HD er sammen med andre deltidsstudier reguleret under Lov om Åben Uddannelse som et betalingsstudium. Staten yder et såkaldt "taxametertilskud" pr. studerende og resten opkræves som en studieafgift hos de studerende.
 
Studieafgiften består dels af et semestergebyr, dels af et egentligt deltagergebyr, der dækker det enkelte fag. Studieafgiften er ikke momsbelagt.
 
Faktura udsendes som digital post inden semesterstart.
Betalingsfristen er hhv. 31. august for efterårssemesteret og 31. januar for forårssemesteret.
Læs mere om Syddansk Universitets salgsbetingelser

Prisoversigt, HD(MM) 2019-2020           

Samlet studieafgift:
Pris pr. ECTS:

 

65.400
1090

 1. semester
Markedsføring på
forbrugermarkedet (B2C)
Markedsføring på
professionelle markeder (B2B)
Anvendt markedsanalyse

ECTS 

5

5
5

Enkeltfagspris

5.450

5.450
5.450

 2. semester
Markedskommunikation
og branding
Global marketing
Forretningsudvikling og
innovation

 

5
5
 
5

 
    
 5.450
5.450
  
5.450

3. semester
Praktisk seminar
Valgfag - HD(MM)
Valgfag - HD(FR)
Valgfag - HD(FR)
Valgfag - HD(O)
Valgfag - HD(R)
Valgfag - HD(SCM)

 
5
5
5
10
5
5
5


5.450
5.450
5.450
10.900
5.450
5.450
5.450

4. semester
Afgangsprojekt 

 
15

 
16.350

Ekstra eksamensforsøg

Skriftlige stedprøver & mundtlige
eksaminer uden skriftlig oplæg 

 
1.925

Mundtlige eksaminer (med skriftlige
oplæg, seminarier o.l.)

  
2.600

Afgangsprojekter

Pris som ved de "normale" forløb

 

For alle fag (Afgangsprojektet undtaget) dækker studieafgiften undervisning samt eksamen i undervisningsåret. Ikke udnyttede eksamensforsøg kan således ikke overføres til det efterfølgende undervisningsår.
For Afgangsprojektet dækker studieafgiften 2 eksamensforsøg i indeværende undervisningsår. Hvis der i forbindelse med 2. eksamensforsøg i undervisningsåret ønskes vejledning, vil der dog blive opkrævet et tillæg herfor på kr. 5.500. Yderligere eksamensforsøg betragtes som påbegyndelse af et helt nyt forløb.
 

Bemærk:

Studieafgifterne er gældende for undervisningsåret 2019-2020.
 

Afmelding og refundering af deltagerbetaling:

Ved skriftlig afmelding meddelt HD-sekretariatet til og med den 15. september (for efterårssemesteret) og 15. februar (forårssemesteret) tilbagebetaler vi deltagergebyr. Framelder du dig efter denne dato, bliver du afmeldt, men du kan ikke få tilbagebetalt deltagergebyret.
 

Bogudgifter:

Udgifterne varierer fra fag til fag, men i gennemsnit du skal påregne en udgift på ca. kr. 1.200 - 1.500 pr. fag.
 

SU og SVU:

HD-studiet er ikke SU-berettiget, men under en række forudsætninger er det muligt at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies