Fagbeskrivelser

Herunder gives en oversigt over indholdet af de enkelte kurser. Den fulde beskrivelse ses i studieordningen.
De anførte priser er inklusiv bøger, software og formiddags-/eftermiddagskaffe.

Effektoverføringssystemer
10 ECTS-point
Obligatorisk modul.
Pris: 13.500 kr.

Indhold

 • Fundamentale grundbegreber om elektricitet, magnetisme og kredsløb
 • Aktiv, reaktiv og tilsyneladende effekt
 • Trefasede kredsløb
 • Transformeren
 • Generering, transmission og distribution af elektrisk energi
 • Systemopbygning, stationslayout og elektrisk materiel
 • Forudsætninger: Ingen

Undervisningsform: Forelæsninger og opgaveregning.
Eksamen: Mundtlig prøve med intern censur og karakter efter 7-trinsskalaen.
--------------------------------------------------------------------------------
Elektriske maskiner og Drives
10 ECTS-point
Obligatorisk modul.
Pris: 13.500 kr.

Indhold

 • Fundamentale grundbegreber om energitransformering og opvarmning af elektriske maskiner
 • DC-, asynkron- og synkronmaskinen
 • Specialmaskiner herunder enfasede-, step- og servomotorer
 • Moment- og hastighedskontrol
 • Effektivitet, anvendelse og karakteristiske kurver.
 • Drives

Undervisningsform: Forelæsninger, opgaveregning og laboratorieaktiviteter.

Eksamen: Mundtlig prøve med ekstern censur og karakter efter 7-trinsskalaen.
--------------------------------------------------------------------------------
Højspændingsanlæg og elektriske installationer
10 ECTS-point
Obligatorisk modul.
Pris: 13.500 kr.

Indhold

 • Forsyningsprincipper samt dimensionering og drift af elektriske anlæg
 • Højspændingsinstallationer, transmissionsanlæg, distributionsanlæg for høj- og lavspænding
 • Opbygning og dimensionering af anlægskomponenter
 • Beskyttelse, overvågning, styring og vedligeholdelse af elektriske anlæg for forsyning
 • Dynamiske forhold – kortslutnings- og overspændingsberegninger
 • Stærkstrømsbekendtgørelsens samt standarders krav og retningslinier.
 • Netberegninger på computer – del 1

Undervisningsform: Forelæsninger, opgaveregning og computerberegninger.

Eksamen: Mundtlig prøve med ekstern censur og karakter efter 7-trinsskalaen.
--------------------------------------------------------------------------------
Netberegninger, projektering og relæbeskyttelse
10 ECTS-point
Valgfrit modul.
Pris: 13.500 kr.

Undervisningsform: Forelæsninger og PROJEKTARBEJDE i grupper af 2-4 studerende.

Eksamen: Mundtlig prøve med fremlæggelse af projektarbejder med intern censur og bestået/ikke bestået
--------------------------------------------------------------------------------
Videnskabsteori og videnskabelig metode
5 ECTS-point
Obligatorisk modul.
Pris: 7.000 kr.

 • Videnskabsteoriens grundlag
 • Videnskabshistorie
 • Projekters teoretiske og empiriske grundlag.
 • Projekters opbygning og design
 • Videnskabelig metode
 • Formidling af resultater

--------------------------------------------------------------------------------
Afgangsprojekt
15 ECTS-point
Pris: 20.000 kr.

Afgangsprojektet, der er en samlet projektopgave, fordeles over to halvår – se Strukturskema.

Afgangsprojektets faglige indhold afhænger af den stærkstrømsteknologiske specialisering, den enkelte studerende har valgt.

Afgangsprojektet udføres i samarbejde med en virksomhed eller med en institution. Projektet må gerne udføres på den virksomhed, den studerende er ansat i. Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet drager ansvar for godkendelsen af projektopgaven, for vejledningen af den studerende i projektperioden, samt for evalueringen af projektopgavens udførelse.

Undervisningsform: Selvstudium og projektarbejde under vejledning. Projektet kan udføres enkeltvis eller som et samarbejde mellem 2 eller 3 studerende.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies