Adgangskrav

Det er en betingelse for optagelse på uddannelsen, at du har gennemført en relevant adgangsgivende eksamen på niveau med

  • en erhvervsakademiuddannelse eller
  • en relevant videregående mellemlang eller lang uddannelse eller
  • en anden videregående voksenuddannelse som et reguleret forløb
  • udenlandske ansøgere skal have bestået Studieprøven

Vi kan dispenseres fra uddannelseskravet, dette enten gennem en individuel kompetencevurdering efter § 15 i lov om videregående erhversrettet uddannelse eller en konkret vurdering af dine uddannelsesmæssige forudsætninger.

Du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Dette adgangskrav kan der ikke dispenseres for.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies