Praktiske informationer

På kandidatuddannelsen i pædagogik foregår undervisningen som holdundervisning og studenteroplæg, iblandet gruppearbejde med cases og mindre øvelser. På deltidsuddannelsen er der undervisning 2 gange om ugen i aftentimerne på hverdage.

I 1. og 2. semester får du det vidensteoretiske fundament, og som studerende introduceres du for vidensformer med betydning for videnskabelse og innovation samt for teorier om professioner og uddannelse i en samfundsmæssig kontekst.

I 3. og 4. semester studerer du grundlæggende teorier om læring samt kommunikationsteori og interkulturel pædagogik, således at du opnår faglige kompetencer til at kunne arbejde pædagogisk med uddannelse og læring.

I 5. og 6.  semester får du mulighed for at kvalificere dig til at kunne udføre forsknings- og udviklingsarbejde ved at få indsigt i forskellige forskningsmetodikker. Samtidig specialiserer du dig i et valgfag med relevans for pædagogik. I øjeblikket udbyder studienævnet for Pædagogik valgfag i organisation og ledelse samt didaktik og faglighed.

I stedet for valgfag på 7. semester er der mulighed for praktik, som efter nærmere retningslinjer kan erstatte valgfaget.

Endelig får du gennem 8. semesters speciale mulighed for individuelt at specialisere dig inden for det pædagogiske felt, som interesserer dig mest.

Studiemiljø

I begyndelsen af første semester etableres der studiegrupper blandt de studerende. De studerende har adgang til  fagrådslokale, gruppelokale samt et lille læselokale sammen med studerende fra religionsstudier og filosofi. Der er ansat en faglig vejleder, som er behjælpelig med spørgsmål af studiemæssig karakter.

Vi afholder studie-miljø-dage, som er fælles for alle studerende. Her drøftes ideer til udvikling af studiemiljøet, hvilket bl.a. har resulteret i en fælles organisation på Blackboard, som er åben for alle studerende, undervisere, ph.d. studerende, masterstuderende og andre med interesse for pædagogik. Studienævnet har desuden bevilget ressourcer til etablering af en foredragsforening, som ligeledes er i en opstartsfase.

Pris

Uddannelsen på deltid er en betalingsuddannelse.

Se prisen her

Undervisningsdage

Se datoerne for undervisning

Se her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies