Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen kombinerer teoretiske, udviklingsorienterede og praktisk-analytiske tilgange til pædagogik igennem indholdet i de enkelte semestre og i semestrenes faglige progression.

OBLIGATORISKE MODULER

  • Vidensteori og professionsteori
  • Læringsteori i pædagogisk belysning
  • Teori og metode til forsknings- og udviklingsarbejde
  • Uddannelse og læring i et modernitetsperspektiv
  • Kommunikationsteori og interkulturel pædagogik
  • Speciale

VALGMODULER (kan variere)

  • Ledelse af projekter i organisationer
  • Æstetik, leg og kreativitet i pædagogisk belysning

Uddannelsens forløb

1.Semester

Professionsteori (10 ECTS)

Uddannelse og læring i modernitetsperspektiv (10 ECTS)

 

2. Semester

Forskningsmetoder i Pædagogik (10 ECTS)

3. Semester

Vidensformer i pædagogisk arbejde (10 ECTS)

Etik og værdier i pædagogisk arbejde (10 ECTS) eller Kommunikationsteori og interkulturel pædagogik (10 ECTS)

 

4. Semester

Læringsteori i pædagogisk belysning (10 ECTS)

5. Semester

Teori og metode til forsknings- og udviklingsarbejde (10 ECTS)

Valgfag (10 ECTS)

6. Semester

Teori og metode til forsknings- og udviklingsarbejde (10 ECTS)

7. Semester

Speciale (30 ECTS)

8. Semester

Speciale

 

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på Pædagogik

læs her

Studieordning

Se studieordningen for kandidatuddannelsen i Pædagogik. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

Klik her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies