Mere om studiet

Manuskriptudvikling er en humanistisk baseret uddannelse med et sigte, der er fokuseret på mediebranchen. Uddannelsen giver dig teoretiske og praktiske kvalifikationer inden for manuskriptudvikling til fiktionsfilm såvel som til serielle fortællinger til tv og andre medier.

Formålet med uddannelsen er primært at give dig grundlag for udøvelsen af en branchespecifik erhvervsfunktion (manuskriptudvikling).

På uddannelsen bliver der lagt vægt på det praktisk-produktive arbejde med manuskriptudvikling og på den teoretisk-analytiske refleksion over praksis. Uddannelsens faglige og læringsmæssige struktur sammentænker i hele forløbet dimensionerne teori og analyse samt produktion og refleksion.

Du vil undervejs i forløbet få kontakt til filmbranchen i form af fx ekskursioner, gæsteforelæsninger og mentoring fra branchefolk.

Formålet med undervisningen er at få:

  • en videnskabelig og forskningsbaseret indføring i film- og manuskriptanalyse
  • viden og indsigt i de centrale træk i manuskripthistorien og i filmens udtryk og genrer
  • evne til at  anvende teorier og metoder til selvstændigt at analysere værker, formater og genrer inden for fiktionsfilm mhp. selv at kunne skabe manuskripter og håndtere arbejdsprocesserne forbundet hermed
  • indsigt i manuskriptudviklingens researchfaser, inspirationsteknikker mv.
  • evne til at udvikle praktiske og refleksive kvalifikationer med hensyn til at udvikle og skrive manuskripter
  • indsigt i medieteori, der har sigte på tværgående mediesynergi mhp. at kunne anvende dette i manuskriptudvikling.

Undervisningsfagene er:

  • Manuskriptudvikling til serielle formater
  • Manuskript- og filmanalyse
  • Manuskriptskrivning I og II
  • Research og udvikling

Undervisning:

Der er timer hver anden lørdag i semestret, som løber fra start september til start december. Derpå er der eksamen.

Undervisningsdatoer vil blive meldt ud på vores e-learn system, Blackboard, inden studiestart.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies