Fagbeskrivelser for efteråret 2011 og foråret 20121. semester
(efterår 2011)

Juridisk metode
Familie- og arveret 

2. semester (forår 2012)

Forfatningsret

3. semester (efterår 2011)

Forfatningsret
EU-ret  

4. semester (forår 2012)

Forvaltningsret

5. semester (efterår 2011)

Formueret 
Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse 

6. semester (forår 2012)

Obligationsret
Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse

7. semester (efterår 2011)

Kriminalret 

8. semester (forår 2012)

Folkeret
Retshistorie, almen retslære og retssociolog

9. semester (efterår 2011)

Selskabsret 
International private law and international trade law 
Valgfag:
Arbejdsret 
Domsanalyse 
Kommunalret 

10. semster (forår 2012)

Bachelorprojekt

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies