Uddannelsens opbygning

Indhold og opbygning

Jura på deltid (kandidat) er en 3-årig kandidatoverbygning på den juridiske bacheloruddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

 

Kandidatuddannelsen er en generel juridisk uddannelse, hvor der sker en uddybning af de områder, der indgår i bacheloruddannelsen, samt en supplering med yderligere juridiske discipliner.

 

På kandidatuddannelsen indgår følgende obligatoriske fag og fagelementer:

 

  • Skatteret (10 ECTS)
  • Civilproces og anden konfliktløsning (10 ECTS)
  • Kandidatspeciale inden for et valgfrit emne (30 ECTS)

Desuden stilles der krav om, at den studerende skal tage et erhvervsøkonomisk eller nationaløkonomisk fag (10 ECTS) af relevans for forståelsen af juridiske problemstillinger.

Du har mulighed for selv at præge din uddannelse i en bestemt retning. Du kan vælge mellem forskellige juridiske valgfag på baggrund af dine interesser. Derudover har du også mulighed for at skrive en seminaropgave eller at tage på udlandsophold eller i praktik, hvor du stadig kan følge studiet som fjernstudie.

De juridiske fag kan endvidere suppleres med valg fra Statskundskab (politologi) eller fra det erhvervsøkonomiske område. Vælges fag fra Statskundskab, vil det kunne bidrage til at øge forståelsen af den offentlige sektor og relationerne mellem denne og samfundet som helhed. Vælges fag fra den erhvervsøkonomiske område, vil det kunne øge forståelsen af virksomhedsrelaterede problemstillinger, hvilket ikke alene er relevant ved ansættelse i private organisationer og virksomheder, herunder måske især advokatvirksomheder, men også i funktioner inden for det offentlige med relation til erhvervsvirksomheder.

Link til de aktuelle fagbeskrivelser

Link til valgfagsoversigten

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies