Praktiske oplysninger

1. Adgangskrav

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen i Jura skal du have en dansk bacheloruddannelse i Jura eller tilsvarende udenlandsk uddannelse.

Hvis din adgangsgivende uddannelse i jura ikke er fra et dansk universitet, vil universitetet foretage en konkret vurdering af om du kan søge optagelse. Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, vil studienævnet vurdere, om du kan følge et eller flere suppleringskurser.

Læs mere om supplering til kandidat

2. Sprogkrav

Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen (også danske statsborgere) skal have bestået dansk A, studieprøven i dansk som andetsprog eller kunne dokumentere tilsvarende danskkundskaber.

Nordiske ansøgere skal dokumentere norsk/svensk/finsk/islandsk på et niveau svarende til Dansk A.

3. Den motiverede ansøgning

Der er 65 pladser på uddannelsen i alt. 50 med optag pr. 01. september og 15 med optag pr. 01. februar.
Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere på baggrund af en samlet vurdering af følgende kriterier:

 1. karaktergennemsnit på den adgangsgivende bacheloruddannelse.(med undtagelse af sidste semesters resultater.)

 2. motivation for optagelsen på kandidatuddannelsen

I udarbejdelsen af den motiverede ansøgning kan du eksempelvis stille dig selv følgende spørgsmål:

 • Hvorfor har du valgt netop denne uddannelse?
 •  Hvad er din drivkraft - din motivation, og hvordan vil du begrunde, hvorfor vi skal optage netop dig?
 • Hvilke relevante kvalifikationer og erfaringer har du med dig, og hvordan har disse kvalifikationer og erfaringer influeret på dit valg af uddannelse?
 • Hvilke tanker har du gjort dig omkring selve uddannelsen?
 • Hvilke overvejelser har du gjort dig med hensyn til uddannelsens opbygning, indhold m.v.?
 • Hvilke personlige egenskaber mener du er vigtige for at gennemføre uddannelsen? 
4. Sådan søger du ind

For at vi kan vurdere din ansøgning, er det vigtigt, at du inkluderer følgende bilag:

 • Dit bachelorbevis, inklusiv en oversigt over alle bestået fag.
 •  Hvis du ikke har bestået din bachelor endnu: En underskrevet og stemplet udskrift af dine hidtidige resultater og dine fagtilmeldinger. Indlæser du dine resultater via dataudveksling i ansøgningsportalen, skal du være opmærksom på, at tilmeldte fag ikke inkluderes. Er du tilmeldt fag med relevans for uddannelsens adgangskrav, skal du derfor selv uploade en udskrift af dine tilmeldinger.
 • Dokumentation for evt. bestået eller tilmeldt supplering.
 • Motiveret ansøgning
 • Dokumentation for, at du opfylder uddannelsens sprogkrav.

Læs mere om de generelle krav, der stilles til bilag.

5. Ansøgningsskema

Du kan tilgå det elektroniske ansøgningsskema til hele uddannelsen senest 1 måned inden studiestart.
Læs mere under Ansøgningsskema.

6. Ansøgningsfrister
 • Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. september:15. april
 • Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. februar: 1. december

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies