Adgangskrav

En færdiggjort og anerkendt farmaceutuddannelse fra et ikke-EU land.

Der ud over kræves det at ansøgeren vedlægger et brev fra Sundhedsstyrelsen, hvoraf det fremgår, hvad ansøger skal supplere med for at kunne praktisere som farmaceut i Danmark.

Derudover fremsendes dokumentation for hvorvidt ansøger har en gyldig- eller permanent opholdstilladelse og dokumentation af danskkundskaber: Studieprøven i dansk skal i lighed med medicinstudiet være bestået med minimum 7 efter 7-trinsskalaen i hver af de 4 prøver. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København, Odense, Århus.

Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies