Fagbeskrivelser

Sprogbeskrivelse:
Den studerende får redskaber til sprogbeskrivelse således at de kan analysere, forklare og vurdere voksne udlændinges danske sprogbrug. Den studerende opnår kompetencer til at arbejde teoretisk velfunderet og målrettet med danske andetsprogsdata mhp. pædagogisk intervention.

Kulturforståelse og interkulturel kommunikation:
Undervisningen tilrettelægges med fokus på at give de studerende indblik i aktuel forskning om relationen mellem sprog, kultur og identitet for minoritetsgrupper og majoritet på samfundsplan, i forskellige institutionelle og organisatoriske sammenhænge og i konkrete undervisningssituationer.
Undervisningen giver de studerende redskaber til at analysere kulturmøde og interkulturelle kommunikationssituationer og til at arbejde med interkulturelle pædagogiske problemstillinger.
Undervisningen introducerer til interkulturel didaktik.

Andetsprogspædagogik:
Den studerende får et generelt indblik i aktuel forskning i andetsprogspædagogik og får et særligt indblik aktuel og god praksis inden for andetsprogsundervisning under en voksenpædagogisk synsvinkel. Det er målet, at den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer der kan generere en reflekteret undervisningspraksis, der vedvarende udvikles og opdateres.

Andetsprogstilegnelse:
Den studerende får indblik i aktuel forskning og centrale teoridannelser inden for andetsprogstilegnelse og et særligt indblik i læring af dansk som andetsprog for voksne.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies