Studerende fortæller

Noget af det bedste ved uddannelsen er, at den er opbygget, så det er muligt tidligt i forløbet at tilrettelægge ud fra ens egne interesser. Ret hurtigt blev jeg interesseret i bibliotekets mange nye samarbejdsformer- og partnere og ville gerne se på de udfordringer, det medfører. Derfor benyttede jeg mig af muligheden for at vælge et projektorienteret praktikforløb i fjerde semester og valgte at komme ud i en konsulentvirksomhed, som bl.a. undersøgte samarbejdet mellem bibliotekerne og Borgerservice i en del danske kommuner. Praktikken viste mig en hel anden side af biblioteksverdenen, jeg ikke var bevidst om, og ud fra den viden valgte jeg mit valgfag, Organisatorisk kommunikation, på International Virksomhedskommunikation.

Bred viden om information, formidling og læring

Uddannelsen har givet mig en forståelse af, hvor vigtig biblioteket er for den viden, der er i Danmark,  for at vi kan begå os konkurrencemæssigt i den store globaliserede verden.

Med uddannelsen har jeg fået en fantastisk værktøjskasse til arbejdet med at formidle og kommunikere alverdens kultur- og viden.

Jeg har fået redskaber til at kunne kommunikere sprogligt og visuelt, overskueligt og forståeligt gennem bl.a. de digitale medier, både på hjemmesider og gennem sociale medier som Facebook og Twitter.

Jeg har også fået indsigt i, hvordan læring foregår, både i forhold til at formidle viden, men også i forhold til at udvikle materialet til formidlingen af denne viden.

Kombinationen af grundforløbet på Bibliotekskundskab og videnskommunikation og valgfaget i Organisatorisk kommunikation gør, at jeg føler mig rustet til at søge arbejde i virksomheder, organisationer og institutioner, der arbejder med vidensindsamling- og formidling inden for stort set alt.

Fremtiden

Jeg kunne sagtens forestille mig at arbejde på Odense Centralbibliotek som traditionel bibliotekar, men jeg kunne også forestille mig at arbejde i et projekt omkring nye samarbejdsformer mellem andre samarbejdspartere i det offentlige eller private.

Et sådan samarbejde skal kommunikeres til de ansatte og andre der vil få glæde af samarbejdet, hvilket også er et område jeg med mine kompetencer fra uddannelsen kan bestride.

Et andet spor, der også er lidt væk fra det traditionelle bibliotekariske arbejde, kunne være at arbejde med at sætte digitalt undervisningsmateriale overskueligt op i samarbejde med f. eks. undervisere. Ja, jeg jeg kunne blive ved, men mulighederne er også utrolige og det er kun din egen fantasi, der begrænser de mange spændende jobmuligheder, der er derude.

Det er en uddannelse der er super spændende at læse, og det er en uddannelse, der er spændende at skulle bruge.

Jeanette Vaarum Willrodt Andersen, studerende på Bibliotekskundskab og videnskommunikation

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies