Studerende fortæller

Marit Carolin Clausen, kandidatstuderende på Audiologopædi:

I sommeren 2008 kunne jeg kalde mig for BA i logopædi. Med denne titel kunne jeg have valgt at tage ud i arbejdsverdenen, men jeg valgte i stedet at fortsætte på kandidatuddannelsen KA i Audiologopædi. I løbet af de tre år på bacheloruddannelsen er jeg blevet udstyret med et godt fundament til arbejdet med mennesker, der har tale-, sprog-, stemme- eller kommunikationsvanskeligheder. På kandidatuddannelsen føler jeg, at dette fundament bliver udbygget igennem en yderligere fordybelse i fagets faglige og teoretiske samt sociale og menneskelige udfordringer.

På kandidatuddannelsen har vi studerende en dagligdag, der består af en blanding af læsning, faste ugentlige forelæsninger og koncentrerede seminarforløb. Vores undervisere er forskere fra ind- og udland, som virkelig brænder for netop deres område. Det gør undervisningen spændende og inspirerende! Desuden giver information ”fra første hånd” en helt anden indsigt i de fakta og problematikker, der ligger i de forskellige logopædiske discipliner end den, man kan opnå gennem at læse om, hvad der foregår ude i verden. Eksempler på sådanne områder er logopædens kommunikation med og relation til klient og pårørende, forskningsbaseret logopædisk undervisning samt nye tilgange til forskellige tale-, sprog- og stemmevanskeligheder.

Jeg synes, at denne fordybelse og indsigt kan betragtes som et nyt redskab, der gør os i stand til en kritisk stillingtagen til teori såvel som praksis i det audiologopædiske felt. Derved åbnes vores øjne op for områder, som vi kan være med til at udvikle og kvalificere, for eksempel gennem udvikling af nyt test- og undervisningsmateriale til børn og voksne eller igennem forskning inden for audiologopædien i Danmark. Kandidatgraden udstyrer os således med flere faglige og sociale kompetencer til det arbejdsliv, der venter os og er således med til at åbne op for nye spændende fremtidsmuligheder!

Opdatering 2016: Marit Carolin Clausen er pt. ansat som ph.d.-studerende ved Institut for Sprog og Kommunikation, SDU. Inden hun kom hertil, arbejdede hun som audiologopæd ved høreapparatvirksomheden GN resound.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies