Kompetenceprofil

Som cand.mag. i Audiologopædi har du kompetencer til at:

  • vurdere og undersøge patienter/klienter ud fra et videnskabeligt grundlag
  • anvende forskningsbaseret viden i planlægning af behandlingsforløb
  • systematisere kompleks viden og data samt udvælge og prioritere forhold, der er væsentlige for din patients/klients behandling/undervisning
  • formidle faglig viden og vejlede patienter/klienter, pårørende og andre samarbejdspartnere
  • indgå kritisk i faglige diskussioner med en bred forskningsbaseret viden om normale samt om patologiske tilstande og patofysiologi
  • forestå og indgå i udviklings- og undersøgelsesarbejde på baggrund af videnskabelige og teoretiske metoder
  • søge et ph.d.-stipendiat inden for dit fag.

Herudover vil du opnå en lang række fagspecifikke kompetencer, som dels er afhængige af valg af åbne fag og valgfag.

Fagspecifikke kompetencer:

Du vil kunne:

- vurdere klienter med kommunikationsvanskeligheder i alle aldre med forskellige typer af metoder, herunder stemmeanalysemetoder samt andre videnskabelige analysemetoder til vurdering af klienters tale og sprog.

- arbejde med forskningsbaseret viden om sprog som social praksis og kognition.

- kende til teorier og modeller, der danner basis for test og behandling, og være i stand til at udvikle test- og behandlingsmetoder.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies