Karrieremuligheder

De fleste audiologopædiske stillinger er inden for det offentlige, men der findes også en række forskellige jobområder på det private arbejdsmarked. Alt afhængig af din specialisering, vil du være kvalificeret til forskellige typer stillinger foruden muligheden for at søge et ph.d.-stipendiat.

Som færdiguddannet kandidat i Audiologopædi er du særligt kvalificeret til at varetage stillinger inden for følgende områder:

  • kommunale pædagogisk psykologiske rådgivningskontorer (PPR) samt andre specialinstitutioner. Her varetager man den audiologopædiske indsats i børnehaver og skoler, det vil sige foretager vurderinger og undervisning af førskole- og skolebørn med vanskeligheder af logopædisk art, rådgiver forældre og andre faggrupper mm.
  • talehøreinstitutter eller kommunikationscentre, hvor man arbejder mere specialiseret med en eller flere bestemte klientgrupper
  • afdelinger eller centre for hjerneskadede. Her arbejder man meget specialiseret med klienter med forskellige typer hjerneskader enten i akutfasen eller med den efterfølgende genoptræning
  • specialskoler og institutioner med børn eller voksne, der har kognitive eller autistiske vanskeligheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies